Chroń!

Zaszczepiłeś się? Masz wątpliwości? Podpisz list do producentów szczepionek!

  • W odpowiedzi na notę watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, która podkreśla konieczność wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania linii komórkowych pochodzących z aborcji do testowania i produkcji szczepionek oraz zastąpienia ich szczepionkami pozyskanymi etycznie
  • działając zgodnie ze stanowiskiem Komisji Bioetycznej Konferencji Episkopatu Polski wyrażonym w stwierdzeniu „jeżeli nie ma innych szczepionek, wolno stosować te, które są dostępne, czyniąc jednocześnie naciski na firmy farmaceutyczne i struktury opieki zdrowotnej, aby postarały się o szczepionki nie budzące zastrzeżeń moralnych”,

zachęcamy do kierowania listów do producentów szczepionek w tej sprawie.

Akcja została zainicjowana przez episkopat amerykański, który przygotował wzory listów do konkretnych producentów szczepionek, w zależności od sposobu ich pozyskiwania i testowania.

 Aby wypełnić moralne zobowiązanie i wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, wystarczy złożyć podpis pod listem do konkretnego producenta, co umożliwia nasz portal.

Moralne zobowiązanie dotyczy szczególnie tych, którzy już się zaszczepili bądź planują się zaszczepić.

Podpisany list wysłany zostanie do wybranego producenta.

Posłuchaj audycji na temat tej akcji w Radiu Poznań

Pamiętajmy!

„Kiedy to, co niegodziwe, jest popierane przez ustawodawstwo regulujące system ochrony zdrowia i naukę, należy wyrażać sprzeciw wobec niegodziwych aspektów owego systemu, by nie sprawiać wrażenia, że się w pewnym stopniu toleruje lub milcząco akceptuje głęboko niesprawiedliwe działania” (Instrukcja Dignitas personae, num. 35, cytowana w Nocie Kongregacji Nauki Wiary).

 

 

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Podaj prawidłowy adres / Adres mógł być już użyty

Na Twój adres email przyjdzie link potwierdzający.

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Nieprawidłowe dane
Pole wymagane
Pole wymagane

© Etyczne Szczepionki 2022