Dlaczego nieetyczne

Pytanie: Dlaczego wykorzystywanie do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z abortowanych płodów ludzkich jest niegodziwe?

Każdy człowiek posiada niezbywalną godność od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Każda istota ludzka ma przyrodzone i niezbywalne prawo do życia. Aborcja jest świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. Aborcja jest wyrafinowanym złem. Jeśli aborcją jest odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej, to czyn ten jest zawsze i wszędzie moralnie niesłuszny. Zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet gdy przynosi korzyść innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym. Wykorzystywanie do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z abortowanych płodów ludzkich jest współdziałaniem w złu i wywołuje zgorszenie.

„Wszyscy mają obowiązek wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania do produkcji szczepionek materiału biologicznego pochodzącego z niegodziwego źródła i zażądać od systemów opieki zdrowotnej, by dostępne były inne rodzaje szczepionek”.

Zobacz:

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Prewencja i szczepionki, w: Tenże, Nowa karta pracowników służby zdrowia, nr 69-70, Katowice 2017, 68-70.

Więcej informacji: www.dobreszczepionki.pl

 

© Etyczne Szczepionki 2022