Organizator

Fundacja „Głos dla Życia”

logo fundacja okraglejest organizacją pozarządową powstałą w 1991 r. Jest jedną z najstarszych w Polsce organizacji pro-life. Stanowi zaplecze logistyczno-finansowe Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Fundacja podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz szeroko pojętej obrony życia i rodziny.

Zespół Fundacji „Głos dla Życia” stanowią ludzie oddani sprawie obrony Cywilizacji Życia i Miłości. To pasjonaci, ideowcy.

Fundacja od 30 lat wydaje jedyny w Polsce magazyn obrońców życia i rodziny - "Głos dla Życia".


Tworzą materiały edukacyjne, pomagają materialnie samotnym matkom i rodzinom w potrzebie, organizują konferencje, podejmują dzieła modlitewne w intencji obrony życia i rodziny, angażują się na rzecz zmiany prawa, by jak najefektywniej służyło ono życiu i rodzinie.

Więcej o działalności fundacji tutaj.

© Etyczne Szczepionki 2022